Aktualności

logo-stowarzyszenia

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW ZSR-T W ZWOLENIU

Głównym celem zebrania, które miało miejsce 29 listopada było przedstawienie raportu z działalności stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik stowarzyszenia Izabela Skrzypek – Markiewicz, a sprawozdanie merytoryczne przedstawił prezes Zarządu Marcin Kaca. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSR-T
w Zwoleniu w roku 2015 i 2016 podjęło wiele akcji służących promocji Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu, m.in:

 • organizacja II Biegu Absolwentów i Sympatyków ZSR-T w Zwoleniu (14.10.2015);
 • objęcie patronatem sponsorskim Dzień Otwarty w Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu ( 13.05.201.);
 • wspieranie akcji promocyjnych Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu poprzez finansowanie druku plakatów, ulotek, folderów, filmów, gadżetów promocyjnych, koszulek;
 • objęcie patronatem II Biegu o Gorącą Dynię;
 • objęcie patronatem Biegu Szlakiem Jana Kochanowskiego.

Część sprawozdawcza Komisji Rewizyjnej zakończyła się złożeniem wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015. Zebrani członkowie przyjęli przedstawione sprawozdania i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Walne Zebranie Członków podjęło także inne uchwały związane z prawidłowym funkcjonowaniem stowarzyszenia. Omówiono bieżącą sytuację finansową stowarzyszenia.
W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy ustalono, że składka członkowska na rok 2017 będzie wynosiła 40 PLN.

Na zakończenie zebrania omówiono sprawy bieżące oraz planowane przedsięwzięcia na najbliższy czas.

Marcin Kaca


Dnia 29.11.2016 r. (wtorek) o godz. 15:00
w Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu – sala konferencyjna
odbędzie się Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSR-T w Zwoleniu
(drugi termin zebrania: 29.11 2016 r. godz. 15.15)

 

Porządek zebrania.

 • Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania.

(przejęcie powadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego)

 • Wybór Sekretarza Zebrania (na wniosek Przewodniczącego Zebrania)
 • Przyjęcie porządku obrad.
  • Powołanie Komisji Mandatowej do stwierdzenia prawomocności zebrania.
  • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.
  • Informacja Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2016r. – 31.10.2016r.
  • Sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.
  • Informacja Zarządu o stanie finansów Stowarzyszenia za okres 01.01.2016r. – 31.10.2016r.
  • Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
  • Przedstawienia projektu planu działania Stowarzyszenia na 2017 rok.
  • Dyskusja, zgłaszanie propozycji wniosków oraz prezentacja uchwał.
  • Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej stwierdzającego prawomocność zebrania.
  • Głosowanie propozycji zgłoszonych uchwał, w tym:
   1. uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia,
   2. uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.
  • Przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na 2017 rok.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w terminie pierwszym, zebranie odbędzie się
w terminie drugim bez względu na liczbę obecnych.

Przypominamy o statutowym obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich.

 

Zarząd Stowarzyszenia


W związku z obchodami 90 lecia Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu zapraszamy młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną, absolwentów oraz nauczycieli z powiatu zwoleńskiego do wzięcia udziału w II Biegu Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu, który odbędzie się 14 października 2015r.

plakat1


90 lat zwoleńskiej ,,Rolniczówki”

Z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu 4 lipca 2015 roku odbył się IV Zjazd Absolwentów. Uroczystość była wyjątkowo udana, a zainteresowanie nią przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, w jubileuszu uczestniczyło 220 absolwentów i blisko 100 zaproszonych gości!

Więcej